kiss me

12 tekstów – auto­rem jest kiss me.

Pora kończyć

Zmi­nima­lizo­wany krzyk ser­ca
Szep­tem ut­kwił na pus­tej drodze
Łza­wi szadź i czer­nią za­cina
Po­rywis­ty strach włazi pros­to w oczy

Powrót nicze­go nie zmieni
Nie ma ko­lorów os­trości
Jes­tem wys­chniętym niedopałkiem
Ut­kwionym we wspomnieniach
Na dnie ta­niej szkockiej. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 stycznia 2012, 12:12

Zarys

W twoich oczach
Ma­leję
Kiedy opa­dam na dno

Wil­goć

Brze­gi powiek
Mro­zi
Skrząc się na rzęsach

Już czas
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 stycznia 2012, 11:08

Sen

Łóżko pełne za­pachu mro­ku
Szep­ce mi głuche baj­ki

O Twoich bla­dych dłoniach
I us­tach którym le­wy kącik
Zaw­sze uśmie­chał się pierwszy

Budzę się w pus­tce
Wykręco­nej zimnem
Nad rzeką

Czer­nią się tra­wy
Wodą scałowa­ne do śmierci

Tyl­ko z Tobą
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 grudnia 2011, 21:13

Kamienie

od­wra­całaś twarz
pachnąca naszym latem

upoj­na

czas połud­niowym słońcem
prażył kra­kow­ski rynek

leniwie

nie byłoby nic po­za pławieniem
ust
w twoim imieniu

gdy­by nie to że odchodziłaś
nag­le kamienna

z resztek moich snów
niepot­rzeb­ne słowa
na­dal krzyczą przebudzeniem
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 grudnia 2011, 09:29

Miłość

jeszcze ra­no
mgliły się nasze kształty
i przy­marzały do siebie

tak cicho

pragnęliśmy ja­kiegoś zna­ku
który na­mi nie będzie
poruszony
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 13 grudnia 2011, 09:13

Obojętność ma oczy

po­między wtu­laniem
a przy­wiąza­niem do siebie
spójrz

ile je­sieni i ludzi bez twarzy przemija
coś znacząc za późno

złoga­mi przeg­niłych szkieletów liści
czer­wieni się cisza
pus­tych krze­seł
tak wiele
choć wszys­tkie już ktoś zajął

do końca

tyl­ko za zmarłymi tęskni się
w zagłębieniach dłoni
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 12 grudnia 2011, 15:57

Moja część Ciebie

drążą mnie zam­knięte usta
na­gimi wier­sza­mi

wychodzą
po­za mil­cze­nie od świ­tu
za­powiadały się sza­ro
deszczem na po­kusze­nie zwodząc

wiatr
zno­wu od­dycha w osłonięte plecy
i nie widzę ile zna­mion minęło
zbyt późno

ty odeszłaś inaczej
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 grudnia 2011, 17:37

Już ?

Jej ra­miona zagłas­ka­ne
poręcze
tak bar­dzo chłodne

nie roz­chy­lają się jak uda

tyl­ko noc grud­niowa i rzeka
bra­kiem oddechu
wy­rywa mnie na chwilę
z koryta-rza

da­lej nic już nie ma
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 grudnia 2011, 00:14

Zerwany żagiel

pa­miętam twój uśmiech
po połud­niu nad rzeką
sie­działaś
a ja zaczy­nałem kochać się
w tobie

na naszych oczach
słońce wodę spijało

z ust cy­namo­nowych
pocałunki
bez słów nabrzmiałe
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 grudnia 2011, 11:33

Czy warto ?

ran­kiem
człowiek
przed domem
jak sza­fa bez drzwi

czeka

ciało je­go drew­niane
dłonie na ustach
tyl­ko oczy
wy­biegły w przyszłość

deszcz
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 5 grudnia 2011, 10:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Aktywność